Informasjon fra Fagforbundet Trøndelag om koronaviruset - Fagforbundet

Informasjon fra Fagforbundet Trøndelag om koronaviruset

koronavirus

Fagforbundet Trøndelag holder kontorene stengt inntil videre, for å bidra til å begrense smitteomfanget av koronaviruset.

Fra fredag 13. mars er medarbeidere på alle nivåer i Fagforbundet, pålagt å holde seg hjemme. Vi er tilgjengelig på telefon.

Videre avlyser vi alle planlagte arrangement de kommende 8 uker. Vi vil heller ikke delta på andres arrangementer, med mindre de avholdes på elektronisk plattform.