Tariffkonferanse på Røros 7. og 8. nov. 2005 - Fagforbundet

Tariffkonferanse på Røros 7. og 8. nov. 2005

Tariffkonferansen skal behandle/prioritere de krav som skal sendes forbundet sentralt når det gjelder hovedtariffoppgjøret 2006.

Dokumenter