Fagdag for elever - Fagforbundet

Fagdag for elever

Folkehjelpas menneskebibliotek
(Foto: Norsk Folkehjelp Nidaros solidaritetsungdom)

Nok en gang inviterte Fagforbundet Sør-Trøndelag elever fra de videregående skolene til en dag med ulike temaer. Elevene fikk høre fra en oppvekst med en alkoholisert mor fra Marius Sjømæling, og de fikk testet ut sine egene fordommer i møte med Norsk Folkehjelps menneskebibliotek.

Ungdomsutvalget i samarbeid med seksjon kirke,kultur og oppvekst og seksjon helse og sosial hadde invitert klasser innenfor helsefagarbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget til fagdagen. Skoler fra hele fylket var invitert, og rundt 100 elever møtte opp til en spennende dag.

Dagen startet med at alle elevene fikk høre og reflektere rundt hvordan en skal ta vare på egen helse som yrkesutøvere innenfor disse yrkene. Videre fikk de altså innblikk i hvordan det er å være barn og vokse opp i et hjem med foreldre som ruser seg. Dette var en sterk beretning fra Marius Sjømæling som etter å ha vokst opp under slike forhold har dannet organisasjonen BAR, barn av rusmisbrukere.

Noe som vakte mest interesse hos ungdommene denne dagen var møte med de menneskelige bøkene i menneskebiblioteket. Å høre fra ulike personer som enten er blind, er innvandrer, har en kronisk sykdom etc. ble nok også mange fordommer mot disse gruppene med mennesker både møtt og brutt.

Seksjonsleder Grete Mosand i seksjon helse og sosial er veldig godt fornøyd med dagen. - Vi er en arbeidstakerorganisasjon som er opptatt av utvikling og kvalitet på yrkesutøverne som er våre medlemmer. Derfor vil vi være en samarbeidspartner med skolene også i fremtiden, avslutter Mosand.