Trepartsamarbeid i Russland - Fagforbundet

Trepartsamarbeid i Russland

Konsentrerte konferansedeltakere
20 tillitsvalgte fra Kostroma og Ivanovo deltok på konferansen (Foto: Tarjei Leistad)

Trepartsamarbeid og den norske modellen kontra samfunnet i Russland skapte undring og lærdom da Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerte en konferanse i Kostroma i Russland siste uka i juni.

Samarbeidet med den russiske fagbevegelsen er en del av en større bilateral samarbeidsavtale med det russiske forbundet for livstøtte, ALSWU (All-Russian lifesuppport workers union). De organiserer arbeidstakere innenfor blant annet kollektivtransporten, vann og avløpssektoren og energiproduksjon.

Siste uken i juni var tredje gang samarbeidspartnerne Fagforbundet Sør-Trøndelag og ALSWU Kostroma og ALSWU Ivanovo møttes. Etter fjorårets åpningsseminar hvor fokuset var organisasjon og verving og samfunnet, var fokuset denne gangen på trepartsamarbeid og den norske modellen. Kristen Dalby fra omstillingsenheten i Fagforbundet var for anledningen med for å legge fram vår jobbing i Norge og hvordan vi har svart på trusler om privatisering av offentlig sektor med et utstrakt trepartsamarbeid gjennom Kvalitetskommuneprogrammet og nå ”Saman for ein betre kommune”. Kurt Rønning, hovedtillitsvalgt, i Rissa kommune var med får å presentere hvordan Rissa kommune tok tak og har fått til et langvarig og godt trepartsamarbeid. Etter at alle også fikk en liten innføring i det russiske samfunn og arbeidsliv førte det med seg en interessant debatt mellom deltagerne på seminaret.

Lederen i ALSWU Ivanovo, Tatiana Zhitlova, forklarer det russiske forbundet og det russiske arbeidsliv.
Lederen i ALSWU Kostroma, Marina Sinitsina, holder innlegg.

Møtte kommune og Oblastledelse

Den norske delegasjonen fikk i løpet av oppholdet i Russland også møtt den politiske og administrative ledelsen i kommuner og oblastene (fylkene) Kostroma og Ivanovo. Interessante møter hvor trepartsamarbeid og fagbevegelsens rolle i samfunnsutviklingen ble satt på kartet. Slike samtaler mellom fagbevegelse og politikere er ikke vanlig i Russland. Møtet som fant sted i Kostroma var såpass oppsiktsvekkende at den lokale TV stasjonen hadde møtt opp og dekket møte.

- Slike møter mellom ledelse og fagbevegelsen er sjelden kost her til lands, så dette var virkelig et stort steg at vi fikk til. Jeg har en god følelse nå, sa nestleder Gunn Elin Flakne etter møtene.

Fortsatt samarbeid

Konferansen dreide seg også om medlemsrekruttering i de to landene og alle satte seg nye vervemål for tiden som kommer. Både fra norsk og russisk side er det ønsker om å fortsette samarbeidet. Framover vil fokuset være å styrke forhandlingskompetansen til de russiske tillitsvalgte, samt og bygge og rekruttere flere unge tillitsvalgte og medlemmer i Russland.