Fagforbundet barneby - verveaksjon - Fagforbundet

Fagforbundet barneby - verveaksjon

Vi drar i gang en ny verveaksjon som skal gå fram 31.01.05. 3 vinnere blir trukket ut til å være med til grunnsteinnedleggingen i Huambo i august 2006.

  • Det trekkes en blant dem som har vervet minst 3 bidragsytere.
  • Den som har vervet flest.
  • En person eller forening som har gjort en spesiell innsats etter styringsgruppas vurdering. Send inn historiene!

Fagforbundet har garantert for 18 millioner kroner. Pr i dag har vi kommet til ca 5. Det må gjøres en systematisk jobb. Som det ble informert under kvartalforum skal hvert fylke ha en ansvarlig for arbeidet med Fagforbundets barneby. Vi ber om navnet på den ansvarlige blir meldt inn i løpet av denne uka.

Den ansvarlige må rapportere ukentlig om planlagte og gjennomførte aktiviteter. Det må presenteres på alle plasstillitsvalgtsamlinger i fagforeningene, tas opp på kurs og samlinger i fylkets regi osv.

Vi er et forbund med slagordene Omtanke - Solidaritet - Samhold. Fagforbundets barneby er vårt konkrete solidaritetsprosjekt. Vi har gitt det navnet Fagforbundets Barneby for at vårt solidaritetsprosjekt også skal brukes til å bygge en felles identitet. Vi inviterer i første omgang medlemmer og ansatte til å tegne seg for et månedlig bidrag på 50, 100 eller 200 kroner. Med skattefradrag på 28% er ikke dette store summen. (Den nye regjeringa vil også doble skattefradraget for fagforeningskontingenten)

Det er kommet nye vervekuponger. Forskjellen er at på de gamle avsluttes trekket i august 2007, på de nye løper trekket i 24 måneder. Bestill de nye fra fylkeskontoret.