Det store heltidsvalget - Fagforbundet

Det store heltidsvalget

Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Delta og KS arrangerer sammen tre konfenser i Sør-Trøndelag for å sette fokus på det store heltidsvalget.

Arbeidstakere og arbeidsgivere i kommunene innviteres til en konferanse hvor formålet er sammen å lære mer om de prossesene som skal til for å få til gode lokale løsninger som skal sikre heltid og en heltidskultur i kommunene.

Det arrangeres tre regionale konferanser i Sør-Trøndelag. Det oppfordres til at både arbeidsgivere og arbeidstakere melder seg på sammen til samme konferanse.

Kontaktperson for Fagforbundet Sør-Trøndelag er Gunn Elin Flakne, mail: gunn.elin.flakne@fagforbundet.no, tlf 95026110

Se invitasjonen her eller i margen til høyre i nettsaken.