Representantskapsmøte 17. november 2005 - Fagforbundet

Representantskapsmøte 17. november 2005

Stedet blir Nova Kurs og konferanse, Trondheim, og temaet er evaluering av valgkampen og utfordringer etter valget. Forbundsleder Jan Davidsen vil innlede til debatt. I tillegg vil det bli behandlet en sak om opplæringskontingent fra fagforeningene for organisatorisk opplæring.