Hovedtillitsvalgte vil bli best - Fagforbundet

Hovedtillitsvalgte vil bli best

Hovedtillitsvalgte i arbeid
Anita Aalbu fra Oppdal kommune, Jorun Ysland fra Agdenes kommune, Morten Sjåstad og Torbjørn Sæterhaug fra Malvik kommune i arbeid på hovedtillitsvalgtsamlingen. (Foto: Fagforbundet Sør-Trøndelag)

Fagforbundet Sør-Trøndelag inviterte til den årlige samlingen for hovedtillitsvalgte. Refleksjon, erfaringsutveksling og aktuelle temaer er med å gjøre gode tillitsvalgte enda bedre.

På Heimdal var mange av Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sør-Trønderske kommuner og bedrifter samlet til to dager som skulle gi ny inspirasjon og ny lærdom med på veien videre i medlemmenes tjeneste.

Arbeidstid og de nye utfordringene med mange forsøk på arbeidstider langt utover arbeidsmiljølovens grenser har vært et av temaene som har engasjert til tillitsvalgte. Dette er det mange tillitsvalgte som står midt oppe i i hverdagen. Enigheten var stor om at arbeidsmiljøloven er der av en grunn og at slik jobbing må begrenses. Hvor er det blitt av forsøkene med 6-timers arbeidsdag for å få bukt med deltid og økt sykefravær var det mange som lurte på.

Arbeidslivssenteret gjestet også hoedtillitsvalgtsamlingen. De satte fokus på IA avtalen og hvordan en kan bruke den. I tillegg fikk deltakerne brynt seg som "jury" i en arbeidsrettsak, og fikk besøk av konfliktrådet. Med en god dose erfaringsutveksling og refleksjon rundt de aktuelle temane, er håpet stort om at det er inspirerte og engasjerte hovedtillitsvalgte som mandag morgen tropper opp til en ny dag i medlemmenes og Fagforbundets tjeneste.