Gode lokale prosesser - Fagforbundet

Gode lokale prosesser

image

Klar tale fra den tidligere forbundslederen, Jan Davidsen da kommunereformen ble diskutert med tillitsvalgte i Fagforbundet Sør-Trøndelag.

Denne uken hadde representantskapet til Fagforbundet Sør-Trøndelag besøk av tidligere leder av Fagforbundet, Jan Davidsen.

Han startet med å si at Fagforbundet ikke er i mot kommunesammenslåinger, men at Fagforbundet er for lokaldemokratiet og gode lokale prosesser. Lokaldemokartiet skal sørge for at kommuene skaper gode arbeidsplasser, tilby velferdsordninger av god kvalitet og sørge for en klimavennlig poltikk.

Davidsen påpekte også at det er viktig å avklare arbeidsoppgaver kommunesektoren skal løse, og se dette i sammenheng med vårt arbeid som er å skaffe våre medlemmer hele og faste stillinger.