Omstilling og endring - muligheter og opsjoner? - Fagforbundet

Omstilling og endring - muligheter og opsjoner?

Seksjon kontor og administrasjon inviterer til fagdag 18. oktober for for alle medlemmer som blir berørt av omstilling og endring på sin arbeidsplass.

Tema:
Hvordan få folk til å bli mer trygge og takle endringer og omstilling med en offensiv holdning - med utgangspunkt i arbeidsrettslig tilnærming, knyttet til rettigheter og plikter.

Foreleser:
Kurt O. Bjørnnes er advokat med egen praksis i Skudeneshavn. Bjørnnes er en av Norges beste forelesere på tema omkring hvordan offentlig forvaltning er bygd opp, arbeider og utfører sine tjenester.

Bjørnnes har en lett og humørfylt stil, og vekker engasjement – og latter!


Tid:         18. oktober 2016 - kl:09.00-15.30

Sted:       Quality Hotel Panorama, Tiller

Økonomi:   Gratis for medlemmer i Fagforbundet (35 plasser)        

Påmelding: Elektronisk påmelding innen 1. oktober på vedlagt link.

https://events.provisoevent.no/fagforbundet/events/Omstillingogendring/register

Økonomi:   Vi dekker ikke evt. tapt arbeidsfortjeneste. Reiseutgifter fordeles mellom de påmeldte fagforeningene.

Spørsmål: Fagforbundet Sør-Trøndelag v/ Tor Andreas Skagseth
E-post:     postmottak.st@fagforbundet.no