Morgensdagens BUFetat - Fagforbundet

Morgensdagens BUFetat

Fagdager Bufetat 25.- 26. april 2017, Quality Airport Hotel, Stjørdal

I samarbeid med Fagforbundet og FO inviterer LO Stat til fagdager for tillitsvalgte og medlemmer i Bufetat region Midt-Norge.

Tema for konferansen vil blant annet være framtidsutsikter for Bufetat og for barnevernet, arbeidsmiljø under omstilling, medbestemmelse og styringsrett og fagbevegelsens rolle historisk og i dag.

Innledere:

  • Regiondirektør Jonny Berg
  • philos Kari Killén sentral lærebokforfatter og foredragsholder
  • Ekspert på arbeidsmedisin Ørn Terje Foss
  • Historieforeleser Kjell Edvard Fixdal
  • Solveig Gangås, regiontillitsvalgt FO
  • Børre Svendsen, regiontillitsvalgt Fagforbundet
  • Lars Buenget Børseth, distriktssekretær LO Stat

Konferansen starter kl 11.00 tirsdag 25. april og avslutter med lunsj kl 13.00 onsdag 26. april. Slutt første dag kl 17.00

LO stat dekker reise og opphold, mens tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Tillitsvalgte kan be om tjenestefri med lønn for deltagelse etter hovedavtalen §39 punkt 2.OG 3, mens for andre gjelder §40.

Påmelding HER innen 24. mars

www.lostat.no / Kurs og konferanser / Kurs i Sør- og Nord-Trøndelag + Møre og Romsdal

Begrenset antall plasser