Vi bygger organisasjon! - Fagforbundet

Vi bygger organisasjon!

Fagforeningsledere og nestledere følger med samlingen.

Organisasjonsbygging sto på programmet da ledere og nestledere møttes til den første konferansen etter sammenslåingen.

Konferansen som trakk 75 representanter fra fagforeningene tok opp flere aktuelle tema innenfor verving den første dagen. Thomas Tallaksen fra seksjon SKKO/SHS innledet til forsamlingen om rekruttering av høgskole og universitetsgruppene. Tallaksen tegnet et bilde der vi ser at en stor del av medlemsmassen må erstattes iløpet av de 10-15 neste årene, samt at flere og flere av de ansatte i våre organisasjonsområder har høyere utdanning. Dette gjør at Fagforbundet må organisere flere med høyere utdanning.

 

Ei fagforening som har klart dette er Fagforbundet Vikna. De har nå 18 organiserte sykepleiere, det en god andel av de organiserte sykepleierne i Vikna. Fagforeningsleder Bjørg Storheil forklarer resultatene med at de har dyktige tillitsvalgte på arbeidsplassene, og en aktiv fagforening.

 

På samlingens andre dag sto organisasjonsbygging på dagsorden. Nærmere bestemt å bygge  og jobbe gjennom tillitsvalgte og sterke klubber i de ulike virksomhetene vi har medlemmer i. Hva, hvem og hvordan klubb startet dagen før fagforeningene fikk to konkrete eksempler fra henholdsvis Fagforbundet Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, og Fagforbundet Ingeniørvesenets fagforening. Deretter brukte man tiden på å ta dette ned til sine lokale forhold å legge en plan for det videre organisasjonsarbeidet.