På sykkeltur for kollektivtrafikken - Fagforbundet

På sykkeltur for kollektivtrafikken

Bussjåfør John Peder Denstad og sju medlemmer av Fagforbundets Buss og Sporveisarbeiderforening i Trondheim, syklet inn på Youngstorget i Oslo til applaus. De hadde da vært på landeveien mer enn ett døgn.

 

Målet var hovedstaden, samferdselsminister Liv Signe Navarsete og statsminister Jens Stoltenberg. Bussjåførene ønsker støtte til å få reversert et vedtak om bruk av anbud i kollektivtrafikken i Trondheim.

 

- Vi har syklet hit til Oslo for å løfte saken opp på et nasjonalt nivå. Og få den rødgrønne regjeringen og Arbeiderpartiet sentralt til å gjøre noe med situasjonen i kollektivtrafikken i Trondheim, sa Denstad i sin appell.

 

Han krevde at sentrale myndigheter nå tar ansvar for en så viktig sak som konkurranseutsetting og privatisering er for kollektivtransportens framtid.

 

Navarsete og Stoltenberg kom ikke, men Kleiv Fiskvik fra LO Oslo, Geir Mosti fra LO og Finn Jota fra Arbeiderpartiet var til stede sammen med fagforeningskamerater fra forskjellige forbund.

Stein Guldbrandsen fra AU i Fagforbundet tok også stolt i mot de noe utradisjonelle bussjåførene. Han understreket at trønderne hadde hundre prosent støtte i Fagforbundet og i LO.