Trondheimskonferansen 30. januar - 1. februar 2009 - Fagforbundet

Trondheimskonferansen 30. januar - 1. februar 2009

Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter i Trondheim.

  • Fikk vi en ny kurs etter stortingsvalget 2005 ?
  • Arbeidsinnvandring og sosial dumping
  • Pensjonsreformen

 Les hele programmet.