Stengt fylkeskontor og Kompetansesenter - Fagforbundet

Stengt fylkeskontor og Kompetansesenter

Torsdag 11. og fredag 12. desember 2008 er fylkeskontoret og Kompetansesenteret stengt grunnet personalsamling. Vi er på plass igjen mandag 15. desember 2008.