Opprop: Ingen bruk av anbud i kollektivtrafikken - Fagforbundet

Opprop: Ingen bruk av anbud i kollektivtrafikken

Underskriverne av dette oppropet krever av de politiske myndigheter: Ingen bruk av anbud i kollektivtrafikken.

Regjeringa må si nei til EUs forordning om anbud
Alternativt må fylkeskommunene drive all kollektivtrafikk i egen regi.

Les hele oppropet !