Kampen er over - lokal særavtale om tilleggslønn er inngått ved Trondheim Renholdsverk - Fagforbundet

Kampen er over - lokal særavtale om tilleggslønn er inngått ved Trondheim Renholdsverk

Etter lang kamp og vanskelige forhandlinger er det nå underskrevet avtale om tilleggslønn ved Trondheim Renholdsverk for avdeling Innsamling og Transport.

Med dette er endelig det 2 år gamle 2-lønnssystemet borte.

Resultatet av forhandlingene er godt.  Et årlig tillegg på kr. 66.000,- med månedlig utbetaling på kr. 5.500,-. Tillegget utbetales sammen med ordinær lønn.  Tillegget skal justeres med samme tilleggprosent som i det sentrale lønnsoppgjøret pr. 1. mai hvert år. 

Minuset med avtalen er at tillegget ikke er pensjonsgivende. 

Fagforbundet Renholdsverkets Arbeiderforening har kjempet en hard kamp for å få denne avtalen på plass.  Resultatet viser at det nytter både med kamp og forhandlingsvilje. 

Fagforbundet Sør-Trøndelag takker fagforeningen for den innsats som er vist for å få en ende på bedriftens 2-lønnssystem, og gratulerer med et godt resultat.