Det 3. ordinære fylkesmøte - Fagforbundet

Det 3. ordinære fylkesmøte

Ble avholdt på Røros Hotell med 89 stemmeberettige og 15 gjester. Som alltid er det en aktiv forsamling med mange og gode debatter.

I år var det Kjellfrid Blakstad som representerte arbeidsutvalget. Fylkesmøte satte pris på at hun var tilstede under hele møtet. I tillegg til Kjellfrid var tidligere LO leder Gerd Liv Valla tilstede på møte. Hun bidro med en innledning om fagbevegelsens utfordringer. Begges innlegg høstet stor applaus og mange av representantene bidrog med gode innlegg til debatten etterpå. 

Det sittende fylkesstyret fikk fornyet tillitt, mens opplæringsansvarlig Judith Refsnæs hadde bestemt seg for ikke å ta gjenvalg og hun ble takket av etter mange år som tillitsvalgt både i Norsk Kommuneforbund og nå Fagforbundet. Fra fagforeningene "sine" fikk Judith et nydelig diamanthjerte som takk for den flotte innsatsen hun har gjort for fagforeningene. 

Tarjei Leistad ble valgt som ny opplæringsansvarlig. Under linken Fylkesstyret og ansatte finner du det nye styret. 

Seksjonslederene Sverre Tangen og Trygve Eliassen ble også takket av for den innsats de har gjort henhodsvis i seksjon SKA og SKKO.