Årets tur til St. Petersburg - Fagforbundet

Årets tur til St. Petersburg

Fagforbundet Sør-Trøndelag - "Aksjon Aidsbarn i Russland", inviterer til tur til St. Petersburg. Hovedmålet med turen er å besøke sykehuset som har ansvaret for "Aidsbarna" våre.

Dokumenter