Sykehjem på anbud uten kommunestyrevedtak - Fagforbundet

Sykehjem på anbud uten kommunestyrevedtak

Med Fremskrittspartiet ved roret er Klæbu sykehjem på full fart mot konkurranseutsetting. Men det er tvilsomt om saken har ryggdekning i kommunestyret.

De ansatte var heller ikke tatt med på råd, og Fagforbundet har nå tråkket på bremsen. Om prosessen kan stanses er likevel usikkert.

Les hele artikkelen her.