NY OPPDATERING AV AKTIVITETSPLAN - Fagforbundet

NY OPPDATERING AV AKTIVITETSPLAN

Det er foretatt noen endringer i aktivitetsplanen. Legg spesielt merke til endret dato for samling for opplæringsansvarlige, og endret form for Fane 2 samlingen. Disse arrangeres områdevis.

Se mer i vedlegget i margen til høyre.

Dokumenter