Gratulerer med offentlig ambulansedrift - Fagforbundet

Gratulerer med offentlig ambulansedrift

Jubel i Fredrikstad
SHS' fylkesseksjonsledersamling 4.-6. mai i Fredrikstad (Foto: Fagforbundet)

SHS' fylkesseksjonsledersamling i Fredrikstad gratulerte alle tillitsvalgte i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag med vedtaket i Helse Midt-Norge. Vi takker for den flotte jobben som er gjort.

Et langt og godt arbeid har båret frukter. Vi konstanterer at det nytter å sette seg langsiktige mål.

Troen på den kollektive fornuft og framtida har fått ny kraft.


Kammeratslig hilsen

Kjellfrid T. Blakstad og oss på samlinga i Fredrikstad
 

Les vedaket fra Helse-Midt