SKKO fikk ny inspirasjon for framtiden - Fagforbundet

SKKO fikk ny inspirasjon for framtiden

Inspirasjon for framtiden
Karin Fevaag Larsen engasjerte deltagerne (Foto: Fagforbundet Sør-Trøndelag)

Karin Fevaag Larsen begeistret forsamlingen med sitt foredrag Inspirasjon for framtiden. Seksjon kirke, kultur og oppvekst var samlet på Heimdal i to dager med inspirasjon og yrkesfaglig arbeid på dagsorden.

Samlingen var delt i to der første dag var en inspirasjonsdag. Deltagerne på foredraget Inspirasjon for fremtiden lot seg inspirere og begeistre over Karin Fevaag Larsen sin engasjerende måte å formidle sitt budskap på. HÆRLIG!!

Karin Fevaag Larsen fikk deltagerne til å reflektere over livet og det faktum at hver dag er en del av livet. Arbeidsglede og overskudd kommer det av seg selv?

Alt er mulig inntil det motsatte er bevist - det umulige tar bare litt lengre tid.

Karin Fevaag Larsen diktet en sang til Fagforbundet.

Andre dag var seksjonslederne i fagforeningene sin dag. Hovedtema for dagen var yrkespolitiske utfordringer. Det skjer mye innenfor yrkene i SKKO. Digitalisering av kinonorge, revidering av barnehageloven, ungdomskolemeldinga var noe av det som ble tatt opp og diskutert.

Organisatoriske utfordringer som hvordan en best mulig kan følge opp alle yrkesgrupper i seksjonen, samarbeid mellom fagforeninger, og informasjonsflyt var andre tema vi diskuterte. Alle oppfordres til å bruke nettsidene aktivt.