Valgkampen startet med partidebatt - Fagforbundet

Valgkampen startet med partidebatt

Fylkesdebatt
Listetoppene debatterte flere temaer (Foto: Tor Andreas Skagseth)

Valgkampen ble sparket i gang med en fylkesparti debatt. De fleste listetoppene møtte. De store stridstemaene ble kollektivtrafikk, fritt skolevalg og samferdsel.

Alle 8 partiene på fylkestinget i Sør-Trøndelag møtte opp til debatt, da Fagforbundet Sør-Trøndelag i samarbeid med LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag og LO stat inviterte. Debatten var valgkampens første og de fleste listetoppene møtte. Debatten ble ledet av journalist Siri Gellein.

Tema som kampflybasevalg og viktigheten av kollektivtrafikken skapte bred enighet i panelet. Motsetningene ble større da tema som de videregående skolene kom opp. Arbeiderpartiets fylkesordfører Tore O. Sandvik mente at nærskole prinsippet er viktig da det gjelder å opprettholde et bredt fagtilbud i alle de videregående skolene. Fritt skolevalg ville slå beina under dette. Høyresiden ville gjerne ha fritt skolevalg. Rødts Ronny Kjeldsberg minte om at høyresiden ikke ville ha fritt skolevalg. 

- Det høyresiden jobber for er karakterbasert skolevalg. Det er vi imot, kviterte Rødts listetopp.

Fylkesordføreren minte også om at næskoleprinsippet er et viktig tiltak for å hindre frafall fra den videregående opplæringen.

Samferdsel ble også et stridstema, da OPS, offentlig privat samarbeid om bygging av veier. SV og Rødt mente at dette er et system der det offentlige betaler og de private høster gevinstene. Arbeiderpartiet fastslo at OPS åpenbart var en dyrere løsning. Fremskrittspartiets representant var derimot en ivrig tilhenger av private løsninger rundt samferdselsektoren.

Høydepunktene fra sluttapellene var Høyres invitasjon til fagforeningene, og Rødts Ronny Kjeldsberg som fastslo at hver gang han lurte på noe, da tar han en telefon til fagbevegelsen.

Fylkesordfører Sandvik avsluttet med at Arbeiderpartiet skal jobbe for flere hele stillinger og et godt arbeidsmiljø.