80 medlemmer fra private barnehager samlet til fagdag - Fagforbundet

80 medlemmer fra private barnehager samlet til fagdag

Bente åpner fagdagen
Mange møtte opp på fagdag, i etterkant av prosjektet i de private barnehagene (Foto: Fagforbundet Sør-Trøndelag)

Kjente og kjære Eli Rygg var en av to foredragsholdere når Fagforbundet Sør-Trøndelag inviterte medlemmer i private barnehager til en fagdag.

Fagdagen var et tilbud i etterkant av et større prosjekt som har vært kjørt i fylket, der de fleste barnehagene i fylket fikk besøk av Fagforbundet. For å gi noe igjen til nye og eksisterende medlemmer inviterte Fagforbundet Sør-Trøndelag ved seksjon kirke, kultur og oppvekst til fagdag. Eli Rygg kom og snakket om nærvær som smitter. Rygg fengslet forsamlingen med sitt foredrag som inneholdt alt fra lystige ting til de mere alvorlige ting vi kommer opp i.

Eli Rygg tegner og forklarer
Eli Rygg tegner og forklarer
Fagforbundet Sør-Trøndelag

Fagdagen var lagt opp som et paralellseminar der Ketil Mule holdt det andre seminaret, under tittelen folkeskikk og uskikk på jobben. Prosjektmedarbeider i Fagforbundet Sør-Trøndelag Bente Elisabeth Hepsø Cornejo minnet forsamlingen at man fikk et kursbevis på at en kunne folkeskikk på jobben.

- Slikt forplikter når vi kommer på jobb igjen, fastslo Hepsø Cornejo til lett humring fra salen.