Samling for seksjonsledere SKKO - Fagforbundet

Samling for seksjonsledere SKKO

Seksjonslederne i SKKO i  Sør-Trøndelag samlet
(Foto: Fagforbundet Sør-Trøndelag)

13.juni var seksjonsledere i SKKO, Sør-Trøndelag samlet til en dagsamling i Trondheim. På programmet sto blant annet Landsmøtedebatt og et besøk på Rockheim.

Sekjsonsledersamlingen for seksjon kirke, kultur og oppvekst ble benyttet til å jobbe med debatthefte for prinsipp og handlingsprogram, som et ledd i debatten før Landsmøte 2013.
Som en sosial og kulturell ”happening” ble dagen avsluttet på Rockheim med lunsj og omvisning.

- Vi har godt utbytte av dagsamlinger hvor vi legger inn ulike tema. Denne gangen var det viktig å begynne å se litt på Landsmøte i 2013, og mulige forslag dit på vegne av våres yrkesgrupper, sier sekjsonsleder for SKKO i Fagforbundet Sør-Trøndelag, Janne Kristin Bjørnerås.