Kjempetilbud: Videreutdanning innen eldreomsorg - Fagforbundet

Kjempetilbud: Videreutdanning innen eldreomsorg

Til høsten kan du gå en fagskoleutdanning innen eldreomsorg med vekt på demens i Trondheim. Med ingen studieavgift er dette et veldig godt tilbud.

AOF Midt-Norge har NOKUT-godkjent Fagskole med vekt på demens, og har fått støtte for inntil 20 studenter.

Starter høsten 2012

Sted: Trondheim/Tiller/Vestre Rosten

Målgruppe - Opptakskrav

Personer som har gjennomført videregående opplæring innen studieretning helse- og sosialfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende.

I tillegg kreves ett årsverk relevant yrkespraksis etter videregående skole.

I særskilte tilfeller kan det gjøres opptakk på grunnlag av realkompetansevurdering.

Gjennomføring - Organisering

Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over 2 år, dvs. studiet er stipulert til 50% studiebelastning.

Kostnader og finansiering
Det er ingen studieavgift. Studenten må påregne utgifter til innkjøp av lærebøker og overnattings- og reiseutgifter i forbindelse med samlingene, evt.studieturer.

 

Spørsmål og henvendelser kan rettes til faglig ansvarlig i AOF Knut Ring, knut.ring@aof.no på telefon 99 33 18 80 / 906 49 130

Søknadsfrist: AOF har fått godkjent støtte for 20 studenter, og vil behandle søknader fortløpende og innen 1.september 2012.

Se også AOF sine nettsider

Se informasjonsbrosjyren her

Se søknadskjema her

Dokumenter