Fremragende service - Fagforbundet

Fremragende service

Seksjon kontor og administrasjon inviterer til fagdag 5. september 2012 for deg som jobber i førstelinjetjenesten.

Sted:          Quality Panorama Hotel, Tiller
Dato:          5. september 2012.  Kl 09.00-15.30 

Hovedtema for dagen: 

  • Sinne og aggresjon hos kunder og brukere
  • God service
  • Motivasjon
  • Gode samarbeidsforhold og god intern service

Kursholder: Psykolog Jan Gimse Arfeldt  

Fagdagen er gratis for Fagforbundet sine medlemmer.
Medlemmer fra andre seksjoner som jobber med disse problemstillingen kan også melde seg på.

Fagforbundet Sør-Trøndelag dekker ikke utgifter til reise eller tapt arbeidsfortjeneste.

Påmelding innen 15. august –  link til påmeldingsskjema:
 
http://213.184.194.251/kurspamelding.aspx?fk_id=3497

Med hilsen
FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG 

Tor Andreas Skagseth/sign
seksjonsleder