Samarbeid med den russiske fagbevegelsen - Fagforbundet

Samarbeid med den russiske fagbevegelsen

DSC_0250

Organisasjon, verving og politkk sto på dagsorden da Fagforbundet Sør-Trøndelag innledet et samarbeid med vårt russiske søsterforbund ALSWU, med tre dagers kurs i den russiske byen Kostroma.

Mye er forskjellig, men i Russland og Norge har vi også mange felles utfordringer. Dette ble avdekket gjennom det tre dager lange seminaret i Kostroma. Dag 1 av seminaret ble viet til organisasjonsarbeid. ALSWU (Det allrussiske forbundet for livstøtte) er bygd opp med sterke lokale fagforeninger på alle arbeidsplasser, mesteparten av kontigenten deres går til de lokale fagforeningene på arbeidsplassene. Distriktsorganisasjonen koordinerer og støtter fagforeningene, men har begrensete ressurser. I Norge satser vi også på sterke lokale fagforeninger, men har bygd opp et større og sterkere apparat både sentralt og på distriktsnivå. Kontingent satsen er også noe høyere i Norge.

Fagforbundet Sør-Trøndelag innleder et samarbeid med de russiske "fylkene" Kostroma og Ivanovo. Der opplever de i disse dager en utfordrende hverdag, statlige bedrifter overtas av private selskap og medlemmenes arbeidsplasser er truet. De har i det siste opplevd medlemsnegang. Derfor var verving et sentralt tema på seminaret. Både gruppearbeid med argumentasjonstrening, og fokus med ulike måter og synligjøre forbundet på ble diskutert. Dagen ble avsluttet med at både russere og nordmenn utfordret hverandre på konkrete vervemål fram til jul. Dette skal følges opp i løpet av høsten. Så her kan vi få konkrete positive resultater på begge sider av landegrensene, som følge av samarbeidet.

Dag 3 ble viet til det politiske systemet i de to landene. Russland har en utfordrende situasjon med partiet forente Russland ledet av Vladimir Putin og Dimitrij Medjedev, som sitter med makten. Politkken har delvis ført til avmakt blant folket, som har resultert i at valgdeltakelsen har vært helt nede under 50 %. Russerne sliter også med manglende kontakt og samarbeid mellom politikere, arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner.

På seminarets siste dag, ble det presisert både fra norsk og russisk hold at dette bare er starten på et samarbeid som skal utvikle både ALSWU i Kostroma og Ivanovo, og Fagforbundet Sør-Trøndelag i årene som skal komme.