Ungdom i vervefronten - Fagforbundet

Ungdom i vervefronten

bilde (4)

Fagforbundets ungdom i midt-norge var samlet ei helg i vervingens tegn. Årets ungdomskurs var i sin helhet viet til verving.

Fagforbundet ungdomsutvalgt i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag arrangerte i samarbeid med LO i Sør-Trøndelag ungdomskurs på Rica Hell hotell. Foruten fellesbolker med LO som omhandlet medlemsdebatt og LO favør, var hele helgen i november viet til et kurs i verving.

- Verving er en av hovedopppgavene til Fagforbundet Ungdom derfor er det viktig at vi skolerer våre ungdomstillitsvalgte, sier kursleder og ungdomstillitsvalgt i Sør-Trøndelag Sonia Kvam.

Kursdeltakerne snakket om fordelene ved å være medlem, samt diskuterte hvorfor det er så viktig at unge arbeidstakere, elever, studenter og lærlinger organiserer seg. Fagforbundet ungdom og LO kjører hvert år flere runder med oppsøkende virksomhet på skoler, universitet og rundt om på ulike arbeidsplasser.

- Ungdom snakker best med ungdom, et organisert arbeidsliv er et godt arbeidsliv. Derfor er vi i ungdomsorganiseringen mye ute på oppsøkende virksomhet, så dette har vært tre nyttige dager, konkluderte ungdomstillitsvalgt Lene Myrstad etter kurset var avsluttet.