Fagforbundet namdalseid

Fagforeningas forside arkiv

Endelig fikk vi medlem nr. 20 000!

19. desember 2007 kunne Fagforbundet Sør-Trøndelag registrere medlem nr. 20 000. Det var Grete Yri Auestad, leder av avd. 104 Trøndelag Teatertekniske forening, som vervet Ophelia Anane Ofori.

Ber Jens øke skatten (FriFagbevegelse 03/01/2008)

Jan Davidsen krever skatteøkninger for å møte behovet for fellesskapsløsninger. Skatten bør opp, og de rødgrønne må våge å gå til valg i 2009 på økte skatter.

Bussanbud i Trondheim (Fagbladet) 13/12/2007

Fylkestinget i Sør-Trøndelag ønsker bussen ut på anbud. Team Trafikk i Trondheim kan miste halvparten av sjåførene.

Trenger 60.000 flere ansatte i eldreomsorgen (Kommunal Rapport)

Eldreomsorgen her i landet trenger 60.000 flere ansatte og to milliarder kroner mer i året for å møte eldrebølgen de neste 20 årene.

106 millioner har forsvunnet (Adresseavisen 30.11.2007)

Ansatte i Psykisk helsevern opprørte over kutt: 106 millioner har forsvunnet - Staten tror de har gitt 127 millioner til psykisk helsevern i Midt-Norge, men 106 av disse millionene har forsvunnet i varige kutt, som følge av nedskjæringene ved St. Olavs.

Fagforeninger kjøper avisaksjer (FriFagbevegelse 26.11.2007)

Onsdag går fristen ut for å tegne aksjer i den nye Arbeideravisa i Trondheim. Forbundet IE har kjøpt aksjer for 10.000 kroner. Bunnpris-eier Lykke har tegnet seg for 100.000 kroner.

LO krever eldre-garanti (VG 26.11.2007)

Alle som vil skal få sykehjemsplass. Ansatte må få 50 000 kr. i lønnsløft. Fagforbundets Jan Davidsen kommer med et knalltøft krav til egen regjering: - Gi eldregaranti, slik dere ga barnehagegaranti.

Krever innsyn i anbudsdokumenter (Fosna-Folket 09.11.07)

Fagforbundet er skeptisk til om styret i Helse Midt-Norge hadde godt nok faktagrunnlag da de fattet beslutningen om ambulansedriften. Dette kommer fram i et innlegg som Fagforbundet Sør-Trøndelag ved fylkesleder Arne Jan Skjerdingstad har sendt Fosna-Folket.