Fagforbundet namdalseid

Fagforeningas forside arkiv

Skjema for medlemmer og tillitsvalgte

Her har vi samlet våre mest brukte skjema som gjelder for både medlemmer og tillitsvalgte; reiseregningsskjema, søknadsskjema om stipend, saksfremstilling, kravskjema om opprettelse av tariffavtale osv. Det siste som ble lagt ut er nye regler for barnepass og nytt kravskjema om tariffavtale.

Kvinnenes løsemiddelsak (FriFagbevegelse 05.11.2007)

Amalgamsaken kan bli kvinnenes løsemiddelsak. Allerede i juni 1987 ba LO om å statens normer for kvikksølv ble senket. Sverige hadde redusert sin anbefalte norm. Det tok ikke Arbeidstilsynet hensyn til. Fagforbundet vil nå vurdere statens ansvar i denne saken.

Barn kan ha blitt kvikksølvskadet (Aftenposten 01.11.2007)

Tannhelsesekretærer har født flere barn med skader, viser den endelige kvikksølvrapporten. Nå vil St. Olavs Hospital granske barnas helse nærmere.

LO-forbund splittet om klimatiltak (Adresseavisen 30.10.2007)

De to største LO-forbundene er helt uenige om strategisk viktige miljøspørsmål og klimatiltak.

Rapport støtter kvikksølvofre (Adresseavisen 31.10.2007)

Den nye St. Olavs-rapporten om kvikksølvskader styrker tannhelsesekretærenes sak. Mange hundre vil søke yrkesskadeerstatning.

Dei har lova det (Fagbladet 07.10.2007)

Politikarane har i denne valkampen lova å gjere slutt på tvungen deltid, men mange vil nok prøve å trekkje seg frå lovnadane sine. No må kreftene mobiliserast for å vinne deltidskampen, skriv Fagbladets redaktør Johnny Daugstad.

Vil ha selvstendig AFP-ordning (Fagbladet 07.10.2007)

Fagforbundet vil videreføre en like god AFP-ordning som i dag. Det skal gjøres ved å løsrive den fra Folketrygdens tidligpensjon.

Brenner for "sine" syke barn

Foreldrene ga dem fra seg, men renholderne Eli og Rita ved Søbstad sykehjem har tatt dem til seg. Hvert år kjører Eli Pettersen og Rita Bue buss til St. Petersburg for å dele ut klær, leker og utstyr til HIV-smittede barn.

Mer enn varslet til kommunene (Fagbladet 05.10.2007)

Statsbudsjettet for 2008 legger opp til at de samlede inntektene til kommunesektoren skal vokse med 6,2 milliarder.

Ambulanse er helseforetakenes ansvar (Fagbladet 04.10.2007)

Fagforbundet krever at regjeringen tar styring over helseforetakene for å sikre at ambulansetjenesten blir et offentlig ansvar.