Fagforbundet namdalseid

Fagforeningas forside arkiv

Nytt fra vervefronten nr. 1/2007

I nyhetsbrevet kan du bl.a. lese om medlemsutviklingen. 2006 ble et år hvor Fagforbundet totalt sett økte med 4 254 medlemmer til 290 273. Videre nevnes vervekurs, ny og bedre hjemforsikring og et nytt medlemstilbud: datakortet.

Julen 2006

Vi ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År og takker for godt samarbeid i året som har gått. De beste julehilsener fra oss alle på fylkeskontoret i Sør-Trøndelag.

Verving november 2006

Tallene for november viser at Sør-Trøndelag også denne måneden hadde en økning. Riktignok ikke så stor som tidligere, men vi øker medlemstallet.

Trekning av loddsalget til Aksjon Aidsbarna

Trekningen av året loddsalg ble gjort i styremøte 4. desember. Vi takker alle som har bidratt. Premiene blir sendt/levert vinnerne.

Fagforbundet støtter Betaniaansatte (Malvik-Bladet 27.11.06)

Betania Malvik har sagt opp flere hjelpepleiere fra 1. januar 2007. Nå får de oppsagte hjelpepleierne sterk støtte fra Fagforbundet Sør-Trøndelag.

Yrkesskadeerstatning

I fjernsynsprogrammet Brennpunkt den 21. november 06 ble yrkesskadeerstatningsordningen tatt opp. Programmet viste at ordningen fungerer urettferdig. Mens en del mannsyrker får erstatning, faller belastningslidelser og muskel- og skjelettlidelser utenfor.

Julemesse

Også i år har vi julemesse på kontoret i Dronningens gt. 10. Som vanlig går inntektene til "Aksjon Aidsbarn i Russland". Alle er hjertelig velkommen opp på kontoret vårt for å handle.

- Trondheim er fantastisk (Adressa 14.11.06)

Statsminister Jens Stoltenberg åpnet i formiddag Lidarende barnehage på Tyholt og forklarte barna hvilken fantastisk kommune Trondheim er. - Det er Norges første kommune som har nådd full barnehagedekning. Derfor er Trondheim et forbilde, sa Stoltenberg.

Verving oktober 2006

Tallene for oktober viser at Sør-Trøndelag hadde en netto økning på 41 nye medlemmer. Vi ligger på en delt 3. plass når det gjelder økning hittil i år.

Verving september 2006

Tallene for september for Sør-Trøndelag viser at også denne måneden gjør vi det meget bra. Vi er det nest beste fylke i landet. Det er bare Østfold som er bedre enn oss. Vi hadde en måloppnåelse på 115.7% i september.