Fagforbundet namdalseid

Fagforeningas forside arkiv

Status forhandlingsområdene

Her finner du en oversikt over de avtaleområder Fagforbundet forhandler på og status for de forskjellige områdene per 18. august 2006.

Årets TV-aksjon 2006 Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser har fått TV-aksjonen som skal arrangeres 22. oktober 2006. - Et kjempeløft for vårt arbeid for mennesker som er rammet av kriser utenfor medienes søkelys og glemt av verden, sier styreleder Ingvil Sørbye.

Kvinner på tvers 23. og 24. september 2006

Årets konferansen har to hovedtema: Med stoppeklokke inn i framtida? og en utfording til den rødgrønne regjeringen bl.a. når det gjelder strategi for likelønn og økonomisk sjølstendighet og sekstimersdagen.

Verving juli 2006

Tallene for juni viser at feriemodusen har begynt. Det har jo vært en aktiv vår, så det er naturlig at aktiviteten avtar litt utover sommeren.

Verving august 2006

Sommeren er nok ikke det tidspunktet hvor vi verver mest. Det har jo sine helt forståelige grunner. Totalt sett ligger Sør-Trøndelag nå på 2. plass når det gjelder økning av yrkesaktive medlemmer i 2006. Det kan vi være stolte av.

Verving juni 2006

Fremdeles gjør fagforeningene i Sør-Trøndelag en kjempeinnsats når det gjelder verving. Vi er det fylket i landet som har størst økning av yrkesaktive medlemmer. Hittil i år har vi en ren økning på 216 medlemmer. I løpet av mai hadde vi en ren økning med 40 medlemmer.

Status forhandlingsområdene

Her finner du en oversikt over de avtaleområder Fagforbundet forhandler på og status for de forskjellige områdene per 23. juni 2006.

Rødgrønt nettverk presser regjeringen (Dagsavisen 23.06.2006)

Fagforbundets mektige leder Jan Davidsen styrer et lukket nettverk som har til hensikt å presse den rødgrønne regjeringen mot venstre.

Ferieliste 2006

Kommunalkonferansen 2006

Vi har nå opprettet en egen side for Kommunal´06 som i år arrangeres på Rica Hell Hotell fra 19. - 21. september. Foreløpig kan du laste ned program og påmeldingsskjema. Du kan også melde deg på konferansen elektronisk. Frist for påmelding er 15. august.