Fagforbundet namdalseid

Fagforeningas forside arkiv

Kommunalkonferansen 2006

Vi har nå opprettet en egen side for Kommunal´06 som i år arrangeres på Rica Hell Hotell fra 19. - 21. september. Foreløpig kan du laste ned program og påmeldingsskjema. Du kan også melde deg på konferansen elektronisk. Frist for påmelding er 15. august.

Statsoppgjøret: Møtebok

Her kan du lese Riksmeklingsmannens møtebok fra statsoppgjøret.

Aktuelt stoff og nyheter fra LOfavør

LOfavør nås ved å klikke deg inn via toppmenyvalget "Medlem". Her ligger alle medlemsfordelene - deriblant LOfavør - tilgjengelig (linken til LOfavør finner du helt nederst på siden).

Medlemsutvikling 2. mai 2006

Hordaland, Sør-Trøndelag og Østfold fylkeskretser har størst økning i medlemstallet totalt siste måned. Oslo har størst økning i antall yrkesaktive medlemmer siste måned. Fagforbundet har nå 286 972 medlemmer, herav 188 359 yrkesaktive medlemmer.

Verving mai 2006

Sør-Trøndelag er også i april blant de beste fylkene i landet når det gjelder verving. Vi har fått 110 nye medlemmer. Det er 98% av det målet forbundet har satt for oss i april. Vi ligger over klart over landsgjennomsnittet. Dette betyr at det gjøres en kjempeinnsats i fagforeningene.

Tariff 2006

Dette er Fagforbundets samleside for tariffsaker. Her finner du nyheter om forhandlinger, gjeldende avtaler og overenskomster, oversikt over arbeidsgiverorganisasjonene og aktuelle lover og forskrifter.

Pressemelding: Transportoppgjøret i havn - fem timer på overtid

Meklingsresultatet er brukbart og jeg vil anbefale våre medlemmer til å stemme ja til dette, sier leder av Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Gulbrandsen. Han har vært observatør under forhandlingene med Transporbedriftenes Landsforening (TL).

Verving april 2006

Medlemsutviklingen siste måned viser at Sør-Trøndelag har en økning på 67 nye medlemmer. Vi har også en økning på 90 medlemmer i år. Vi er det tredje beste fylket i landet når det gjelder verving. Det er kjempebra!!!

Medlemsutvikling pr. 3. april 2006

Hedmark, Akershus og Sør-Trøndelag fylkeskretser har størst økning i medlemstallet siste måned. Fagforbundet har nå 286 019 medlemmer, herav 187 808 yrkesaktive medlemmer. Det er en økning på 808 medlemmer totalt siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer økte med 408 siste måned.

Sats mer på hjelpepleierne og omsorgsarbeidere (06.04.2006)

Dersom vi skal klare å rekruttere flere hjelpepleiere og omsorgsarbeidere må det både satses på større stillingsprosenter og kompetanse- og utviklingsmuligheter i yrket. Det sier hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Trondheim kommune, Inger Tyvoll.