Fagforbundet Namdalseid

Fagforeningas forside arkiv

Verving juni 2006

Fremdeles gjør fagforeningene i Sør-Trøndelag en kjempeinnsats når det gjelder verving. Vi er det fylket i landet som har størst økning av yrkesaktive medlemmer. Hittil i år har vi en ren økning på 216 medlemmer. I løpet av mai hadde vi en ren økning med 40 medlemmer.

Rødgrønt nettverk presser regjeringen (Dagsavisen 23.06.2006)

Fagforbundets mektige leder Jan Davidsen styrer et lukket nettverk som har til hensikt å presse den rødgrønne regjeringen mot venstre.

Status forhandlingsområdene

Her finner du en oversikt over de avtaleområder Fagforbundet forhandler på og status for de forskjellige områdene per 23. juni 2006.

Ferieliste 2006

Kommunalkonferansen 2006

Vi har nå opprettet en egen side for Kommunal´06 som i år arrangeres på Rica Hell Hotell fra 19. - 21. september. Foreløpig kan du laste ned program og påmeldingsskjema. Du kan også melde deg på konferansen elektronisk. Frist for påmelding er 15. august.

Statsoppgjøret: Møtebok

Her kan du lese Riksmeklingsmannens møtebok fra statsoppgjøret.

Aktuelt stoff og nyheter fra LOfavør

LOfavør nås ved å klikke deg inn via toppmenyvalget "Medlem". Her ligger alle medlemsfordelene - deriblant LOfavør - tilgjengelig (linken til LOfavør finner du helt nederst på siden).

Medlemsutvikling 2. mai 2006

Hordaland, Sør-Trøndelag og Østfold fylkeskretser har størst økning i medlemstallet totalt siste måned. Oslo har størst økning i antall yrkesaktive medlemmer siste måned. Fagforbundet har nå 286 972 medlemmer, herav 188 359 yrkesaktive medlemmer.

Verving mai 2006

Sør-Trøndelag er også i april blant de beste fylkene i landet når det gjelder verving. Vi har fått 110 nye medlemmer. Det er 98% av det målet forbundet har satt for oss i april. Vi ligger over klart over landsgjennomsnittet. Dette betyr at det gjøres en kjempeinnsats i fagforeningene.

Tariff 2006

Dette er Fagforbundets samleside for tariffsaker. Her finner du nyheter om forhandlinger, gjeldende avtaler og overenskomster, oversikt over arbeidsgiverorganisasjonene og aktuelle lover og forskrifter.