Fagforbundet namdalseid

Fagforeningas forside arkiv

Medlemsutvikling pr. 1. desember 2005

Fagforbundet har nå 285 874 medlemmer, herav 187 871 yrkesaktive medlemmer. Det er en økning på 921 medlemmer totalt siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer økte med 421 siste måned. Hittil i år er det en nedgang på 4 007 medlemmer totalt og 3 575 yrkesaktive medlemmer.

Personopplysningsloven med forskrifter

Fagforbundet er underlagt personopplysningsloven med forskrift som stiller krav om tilfredsstillende håndtering av sikkerhetsarbeidet, til utøvelse av sikkerhetsledelse og internkontroll, og organisering av sikkerhetsarbeidet.

Korseminar på Oppdal 4. - 6. november 2005

Det var 28 sangere fra Sør-Trøndelag og Oslo som hadde ei kjempehelg. Koret er stadig på jakt etter flere medlemmer - spesielt tenorer - men alle som vil synge er hjertelig velkommen.

Demonstrerte mot Grilstad-oppsigelser (Adresseavisen 18.11.2005)

Fagbevegelsen i Trondheim truer med boikottaksjoner mot Grilstad Fabrikker, etter at to arbeidere fikk sparken på dagen i høst. I går samlet fagbevegelsen seg til demonstrasjon utenfor fabrikklokalene på Ranheim.

Trekk oppsigelsene (Fagbladet 18.11.2005)

Fagbevegelsen kan ikke akseptere at en bedriftseier bruker avskjed og trusler i en lovlig arbeidskonflikt. LO i Trondheim vil på det sterkeste oppfordre bedriften til å ta inn igjen de to oppsagte arbeiderne, sa Jan Lillebo i en fanemarkering utenfor Grilstad fabrikker i går.

Rammeoverføring til kommunene

Gå inn på linken under, så finner dere økning i rammeoverføringene til kommunene - brutt ned på den enkelte kommune. Finn din kommune, og bruk anledningen til å peke på hva medlemmene i din forening mener kommunene bør bruke de ekstra midlene til.

Medlemsutvikling 1. november 2005

Fagforbundet har nå 284 953 medlemmer, herav 187 450 yrkesaktive medlemmer. Det er en økning på 644 medlemmer totalt siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer økte med 278 siste måned. Hittil i år er det en nedgang på 4 928 medlemmer totalt og 3 996 yrkesaktive medlemmer.

Positiv pressekonferanse om 6-timers dagen

Fagforbundet Sør-Trøndelag har nettopp avholdt sin første pressekonferanse. Det ble en positiv opplevelse. NRK møtte opp med journalister fra både TV og radio. I tillegg møtte Adresseavisen og Fagbladet.

Pressekonferanse om 6-timersdagen

Fagforbundet Sør-Trøndelag inviterer med dette til en kort pressekonferanse i anledning resultatet av en landsomfattende spørreundersøkelse/gallup utført av Sentio: onsdag 2. november 2005 kl. 12:00 på Team Trafikk, styrerommet, Sorgenfriveien 7, Trondheim.

Rapport fra ledersamlingen 20. oktober 2005

25 fagforeningen fra Sør-Trøndelag var tilstede for å høre 1. nestleder Gerd Kristiansen i Fagforbundet snakket om organisasjonens arbeid og økonomi.