Fagforbundet namdalseid

Fagforeningas forside arkiv

Medlemsutvikling pr. 1. september 2005

Fagforbundet har nå 284 902 medlemmer, herav 187 505 yrkesaktive medlemmer. Det er en økning på 104 medlemmer totalt siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer gikk ned med 361 siste måned. Hittil i år er det en nedgang på 4 979 medlemmer totalt og 3 941 yrkesaktive medlemmer.

Adresseavisens valgside

Adresseavisen har samlet stoff vedrørende valget 2005.

Medlemsutvikling 8. august 2005

Fagforbundet har nå 284 798 medlemmer. Det er en nedgang på 107 medlemmer siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer gikk ned med 173 siste måned. Antall utmeldinger i juli har aldri vært så lavt i Fagforbundet tidligere. Selv om det normalt er få utmeldinger i juli måned, var det i år merkbart færre utmeldinger. Til sammenligning var det 907 utmeldinger i 2004 og 857 utmeldinger i 2003.

Medlemsutvikling 1. juli 2005

Fagforbundet har nå 284 514 medlemmer. Det er en nedgang på 1 739 medlemmer siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer gikk ned med 760 siste måned. Hittil i år er det en nedgang på 4 976 medlemmer totalt og 3 407 yrkesaktive medlemmer.

Aktiviteter i Sør-Trøndelag - valgkampen 2005

Her har vi lagt ut en oversikt over de aktiviteter Fagforbundet Sør-Trøndelag pr. nå har oversikt over.

Etiske retningslinjer

Representantskapet 8.-9. juni 2005 vedtok følgende etiske retningslinger

Uttalelser fra Representantskapsmøtet 8.-9. juni 2005

Represtentantskapet vedtok uttalelsene "Satsningspost ikke salderingspost" og "Støtt bryggeriarbeiderne"

Ferieavvikling 2005 - fylkeskontoret

Her finner du når politikerne og ansatte i Sør-Trøndelag tar ut hovedferien i 2005.

Valgt på Landsmøte - fra Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag vil i perioden ha følgende med i sentrale utvalg: