Fagforbundet namdalseid

Fagforeningas forside arkiv

Innlegg i Fagbladet - Gunn Elin Flakne (41), hjelpepleier, Tydal

Jeg brenner for at de ansatte beholder yrkesstoltheten og ikke gå på akkord med seg selv på grunn av stramme budsjetter. Jeg er opptatt av kommunesammenslåing på tvers av folkeviljen, av tillitsvalgtopplæring, og at vi må snakke politikk med medlemmene og arbeide for en ny regjering.

Innlegg i Fagbladet - Stig Bergstrømming, 46, vaktmester, Løkken

Jeg brenner for at vi må få en bedre kommuneøkonomi slik at vi kan opprettholde et tilbud på et akseptabelt nivå for innbyggerne våre.

Tilbake så det sang...

Med bredt repertoar ble Fagforbundskoret varmt tatt i mot av landsmøtet.

Fem i salen om talen til Jens

Vi har tatt en prat med fem delegater på landsmøtet om Jens Stoltenbergs tale.

Uttalelser fra Fylkesmøtet 1. og 2. mars 2005

Her finner du følgende uttalelser; "Nei til mer privatisering i skolen", "Behold og styrk dagens Arbeidsmiljølov", "Heltid - deltid", "Forsvar Folketrygden - forsvar pensjonene - utsett behandlingen til etter valget", "6-timers dagen nå" og "Stortingsvalget 20005 - ny kurs".

Våren er kommet

Vår renholder Sølvi Refsnæs plukket hesthov i dag 9. mars - hærlig!

Reiseregning

Her finner du reiseregningsskjemaet.

Høring om den nye barnehageloven

Fagforbundet til kamp for kvalitet i barnehagen.

Nattforum Brøset

Hvorfor skal Fagforbundets medlemmer gå inn på Nattforum sin hjemmeside?

Storfint besøk på kontoret i Dronningensgt. 10

Onsdag 19. januar fikk vi storbesøk av Sommerfuglgruppa fra avd. Hakkebakk ved Risvollan Barnehage. Unger og voksne hadde vært på bybesøk og inntok lunsjen hos oss. Som takk fikk vi mange fine sanger.