Fagforbundet Namdalseid

Fagforeningas forside arkiv

Uttalelser fra Representantskapsmøtet 8.-9. juni 2005

Represtentantskapet vedtok uttalelsene "Satsningspost ikke salderingspost" og "Støtt bryggeriarbeiderne"

Etiske retningslinjer

Representantskapet 8.-9. juni 2005 vedtok følgende etiske retningslinger

Ferieavvikling 2005 - fylkeskontoret

Her finner du når politikerne og ansatte i Sør-Trøndelag tar ut hovedferien i 2005.

Valgt på Landsmøte - fra Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag vil i perioden ha følgende med i sentrale utvalg:

Innlegg i Fagbladet - Gunn Elin Flakne (41), hjelpepleier, Tydal

Jeg brenner for at de ansatte beholder yrkesstoltheten og ikke gå på akkord med seg selv på grunn av stramme budsjetter. Jeg er opptatt av kommunesammenslåing på tvers av folkeviljen, av tillitsvalgtopplæring, og at vi må snakke politikk med medlemmene og arbeide for en ny regjering.

Innlegg i Fagbladet - Stig Bergstrømming, 46, vaktmester, Løkken

Jeg brenner for at vi må få en bedre kommuneøkonomi slik at vi kan opprettholde et tilbud på et akseptabelt nivå for innbyggerne våre.

Tilbake så det sang...

Med bredt repertoar ble Fagforbundskoret varmt tatt i mot av landsmøtet.

Fem i salen om talen til Jens

Vi har tatt en prat med fem delegater på landsmøtet om Jens Stoltenbergs tale.

Uttalelser fra Fylkesmøtet 1. og 2. mars 2005

Her finner du følgende uttalelser; "Nei til mer privatisering i skolen", "Behold og styrk dagens Arbeidsmiljølov", "Heltid - deltid", "Forsvar Folketrygden - forsvar pensjonene - utsett behandlingen til etter valget", "6-timers dagen nå" og "Stortingsvalget 20005 - ny kurs".