Fagforbundet Namdalseid

Fagforeningas forside arkiv

LO-debatten: Du bestemmer - LO på din side

Vi starter nå den store LO-debatten foran neste års LO-kongress. I løpet av høsten vil alle medlemmer i LO-forbundene bli invitert til å si hva som bør være LOs viktigste faglige og politiske krav de neste fire årene. Medlemmenes svar skal forankres på LO-kongressen i mai neste år.

Dagbok fra tur til St. Petersburg 2. - 10. september 2004

Torsdag 2. september kl. 23 00.: Avreise Trondheim Sentralbanestasjon. Det kommer på passasjerer både på Hommelvik, Stjørdal og Meråker- tilsammen er vi 37 stykket. På bussen er stemningen stor. Alle er oppglødde og forventningsfulle. Etter hvert blir det rolig. De fleste prøver å få litt søvn, noe som er et kunsttykke i og for seg.

Fagforbundet kjemper for sykehusene i sosialkomiteen (Pressemelding 18.10.04)

Fagforbundet krever to milliarder til drift av sykehusene. Balansekravet til sykehusene må utsettes. Alternativet vil bli oppsigelser og nedleggelser av lokalsykehus.

Effektiv opplæring

To forholdsvis nye tillitsvalgte har vært i "byen" på Fane2-opplæring.

Ny avtale med NSB

AOF har sagt opp sin 50% avtale med NSB. LO har tegnet ny avtale med NSB som gir 20% rabatt.

Nye regler for sykmelding fra 1. juli 2004

Sykefraværet er fortsatt høyt, og nye regler for sykmelding er vedtatt som en oppfølging av IA-avtalen. Hovedregelen er at den sykmeldte så tidlig som mulig skal forsøke seg i arbeidsrelatert aktivitet. Arbeidsgiver på sin side har plikt til å utarbeide en oppfølgingsplan.

Tur til St. Petersburg 2007

Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer også i år tur til St. Petersburg og sykehuset vårt. Vi starter fra Trondheim 30. august kl 23:00 og er hjemme igjen 7. september ca. kl. 24:00. Les mer om turen i vedlegget.