Fagforbundet Namdalseid

Fagforeningas forside arkiv

Mange protesterte mot ny Arbeidsmiljølov

Flere tusen arbeidstakere gikk ut i politisk streik mot forslagene til endringer i Arbeidsmiljøloven denne uken. Mange større og mindre arrangementer fant sted rundt om i Sør-Trøndelag.

Kurs for koordineringsledd Trøndelag Brann og redning

Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerte kurs for koordineringsledd i Trøndelag Brann og redningstjeneste 14. januar 2015.

Trekning i julelotteriet 2014

Her er listen over de heldige vinnerne i årets lotteri til inntekt for sykehuset vårt i St. Petersburg. En stor takk til alle som har bidratt.

Stor aktivitet i Forbundsuka

Det var full aktivitet i fagforeningene da Fagforbundet arrangerte forbundsuka forrige uke. Synlighet og aktivitet over hele landet førte til en god medlemsvekst iløpet av uken. I Rennebu var det både stands, arbeidsplassbesøk, pepperkake og gløgg.

Forhandlinger og samarbeid i Russland

Arbeidsplassbesøk, rekruttering av medlemmer og forhandlingskurs står på planen når en liten delegasjon fra Fagforbundet Sør-Trøndelag denne uken besøker våre samarbeidspartnere i vårt søsterforbund ALSWU i de russiske Oblastene (fylkene) Kostroma og Ivanovo.

Områdemøte for område sør.

Fagforbundet Sør-Trøndelag har i dag, 19.11.14 Områdemøte for fagforeningene i område Sør, på rådhuset i Midtre-gauldal.

Samleforsikring for LO-forbund og tillitsvalgte

Forsikringen gjelder for faglig virksomhet for LO og alle forbund tilsluttet LO, samt dere lokale organisasjonsledd.

Seksjonsledersamling 5. og 6. November

Alle 4 seksjonene i Sør-Trøndelag hadde 5. og 6. November samling for sine seksjonsledere.

Renholdskonferanse

74 renholdere på konferanse i Trondheim

Tid for heltid

Som en videreføring av de sentrale partenes viljeserklæring «Fra deltid til heltid» i 2013 og fjorårets regionale samlinger med samme tema, har vi nå tilbud om konferanse for kommuner i Sør-Trøndelag med tema «Tid for heltid!». De spørsmålene vi stiller er: Hvor er vi nå? Hvordan er ønsket framtid? Hvordan komme dit – veien videre?