Fagforbundet namdalseid

Fagforeningas forside arkiv

Pressemelding: Fylkesmesterskap i barne- og ungdom og helsefagarbeider faget

Det arrangeres fylkesmesterskap i barne- og ungdom og helsefagarbeider faget på Strinda videregående skole, torsdag 27. februar kl 08.30. Kom å se.

Fagforbundet styrker innsatsen mot Norsk helsenett

Fagforbundet Sør-Trøndelag og Fagforbundet Troms har fagforeninger med medlemmer ansatt i Norsk helsenett. For å bedre tilbudet til medlemmene styrker nå forbundet koordineringen av arbeidet ved å etablere ett koordineringsledd.

Nattevaktene på kurs

Seksjon helse og sosial arrangerer fagdag om nattarbeid og kosthold for nattevaktene. En smekk full sal på Quality Panorama på Heimdal blir blant annet utfordret på å lage sin egen kostplan.

Trekningslisten fra julelotteriet

Det har tradisjonen tro blitt avholdt et julelotteri til inntekt for barna på barnehjemmet/sykehuset i St.Petersburg. Her finner du trekningslisten med alle vinnernummerne.

Russiske fagforeningsledere besøkte Fagforbundet Sør-Trøndelag

Våre venner fra vårt søsterforbund ALSWU i Russland var denne uka på besøk i Trondheim for å lære mer om Norge, treffe norske tillitsvalgte og arbeidsplasser. Samtidig ble en plan for en videreføring av samarbeidet meislet ut. De neste to årene skal fokus ligge på forhandlinger, ungdomsarbeid og organisasjonsbygging.

Tariffkonferansen går mot slutten på Røros

Det er fattet mange gode og offensive krav foran vårens hovedtariffoppgjør under tariffkonferansen i Fagforbundet Sør-Trøndelag som nå går mot slutten. Lønn sto ikke framst i køen under tariffkonferansen, det gjorde derimot bestemmelser som i dag er hjemlet i arbeidsmiljloven.

Krav til hovedoppgjøret 2014 vedtas

Delegater fra fagforeninger som representerer ulike tariffområder møtes i disse to dagene og avholder tariffkonferanse som forbredelse til hovedtariffoppgjøret i 2014.

Fagforbundet støtter G4S kampanjen

Fagforbundet Sør-Trøndelag støtter G4S kampanjen. Kampanjen setter søkelyset på sikkerehetselskapet G4S sine bidrag til menneskerettighetsbrudd. Torsdag 24. oktober kl 19.00 arrangeres det møte på Annas kafe på Bakklandet i Trondheim.

Blogger fra Palestina

En av Fagforbundet Sør-Trøndelag Palestina ambassadører Ole Roger Berg reiser imorgen tidlig til Palestina. Han er en del av en delegasjon fra Fagforbundet som drar ned for å besøke de krigsherjede palestinske områdene. Ole Roger Berg vil blogge fra turen, følg reisen han her.

Det store heltidsvalget

Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Delta og KS arrangerer sammen tre konfenser i Sør-Trøndelag for å sette fokus på det store heltidsvalget.