Hva skjer? - Fagforbundet

Hva skjer?

Juni 2020

AVLYST - Fase 2 - uke 2 (kurs 2) Røros

Røros

Regionstyremøte

Digitalt møte

Samling for ledere, nestledere og hovedtillitsvalgte

Stjørdal

August 2020

Regionstyremøte

Bodø

September 2020

Regionstyremøte

Steinkjer

Oktober 2020

Regionstyremøte

Scandic Hell hotel, Stjørdal

Representantskapsmøte

Scandic Hell hotel, Stjørdal

Desember 2020

Regionstyremøte

Trondheim